Трончук Валентина Анатоліївна

0

Місце роботи: Козятинська МСТ
Посада: буфетник та одночасно виконуюча обов'язки завідуючої буфетом
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чужого майна, яке їй було ввірено і перебувало у її віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; службове підроблення, тобто, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також, складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Трончук В.А. 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати будь-які посади у сфері торгівлі, строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців. На підставі ст. 75, 76 п. 3, 4 КК України звільнити Трончук В.А. від відбування основного покарання, встановивши їй іспитовий строк 1 (один) рік та покласти на неї зобов’язання повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи, а також, періодично відмічатися в них.
Дата судового рішення: 2013-01-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.