Пільгун Світлана Анатоліївна

0

Місце роботи: 
Посада: приватний підприємць
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Пільгун Світлані Анатоліївні покарання у вигляді –2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік. На підставі ст.75 КК України звільнити Пільгун Світлану Анатоліївну від відбування покарання, встановивши іспитовий строк – 1 (один) рік. На підставі п. 3 ст.76 КК України зобов’язати Пільгун Світлану Анатоліївну повідомляти орган кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи.
Дата судового рішення: 2012-12-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.