Душенко Марія Миколаївна

0

Місце роботи: Устя-Зеленської сільської виборчої комісії
Посада: секретар
Склад корупційного правопорушення: Своїми діями, діючи в групі осіб за попередньою змовою, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно, привласнив та розтратив чуже майно, а також вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав та видав завідомо неправдиві документи.
Вид покарання (стягнення): В силу ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за сукупністю злочинів остаточну міру покарання призначити 3 роки обмеження волі з позбавлення права обіймати посади пов’язані з організації та проведення виборів на 1 рік і шість місяців. На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену Душенко М.М. від призначеного судом покарання встановивши іспитовий строк 1 рік до основної міри покарання.
Дата судового рішення: 2012-08-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.