Сидоренко В'ячеслав Валерійович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Замах на дачу хабара
Вид покарання (стягнення): Сидоренко В'ячеслава Валерійовича визнати винним за ст. ст. 15 ч. 2, 369 ч. 2 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень.
Дата судового рішення: 2012-10-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.