Форофонтов Валерій Олександрович

0

Місце роботи: КП ЖКС «Пересипський»
Посада: Майстер ділянки №1
Склад корупційного правопорушення: Форофонтов В.О. своїми навмисними діями вчинив службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдиві відомості, а також –зловживання службовим становищем, тобто навмисне в інших особистих інтересах використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, волі і інтересам окремих громадян.
Вид покарання (стягнення): Форофонтов В.О. своїми навмисними діями вчинив службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдиві відомості, а також –зловживання службовим становищем, тобто навмисне в інших особистих інтересах використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, волі і інтересам окремих громадян.
Дата судового рішення: 2012-10-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.