Сотніченко Володимир Олександрович

0

Місце роботи: Глухівський МВ УМВС України в Сумській області
Посада: начальник сектора карного розшуку
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно; підбурювання до замаху на давання хабара; підбурювання до замаху на давання хабара, вчинене повторно та службовим особам, які займають відповідальне становище; зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та охоронюваним законом державним інтересам, вчинене працівником правоохоронного органу; перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і інтересам окремого громадянина, державним та громадським інтересам та носіння іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на шість років з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю, крім житла, з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах, пов'язаних з виконанням функцій представника влади на строк три роки та зі штрафом в розмірі 4250 грн. На підставі ст. 54 КК України позбавити Сотніченко Володимира Олександровича спеціального звання — «майор міліції».
Дата судового рішення: 2012-11-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.