Сайко Олег Миколайович

0

Місце роботи: Державний Кіровоградський сокоекстрактовий завод
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Сайко Олег Миколайович являючись службовою особою, вчинив інше грубе порушення законодавства про працю, незаконне звільнення матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років, а також склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, вніс до них завідомо неправдиві відомості, повторно, вчинив ті самі діяння, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим Сайку Олегу Миколайовичу визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на три (3) роки, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків строком на три (3) роки. На виконання пункту «в» ст.1 Закону України "Про амністію 2011року" в редакції від 08.07.2011 року, звільнити Сайка Олега Миколайовича від покарання за вчинення злочинів передбачених ч.1 ст.172, ч.2 ст.172, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України.
Дата судового рішення: 2012-10-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.