Неіло Ніна Іванівна

0

Місце роботи: Державне підприємство – шовкорадгосп «Шотівський»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Неіло Н.І. будучи службовою особою вчинила службове підроблення та розтратила чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і призначити остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки із позбавленням права обіймати керівні посади строком на два роки. Застосувати до неї ст. 75 КК України і звільнити її від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком в один рік.
Дата судового рішення: 2012-07-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.