Шевченко Денис Михайлович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману; і підбурювання до дачі хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим по сукупності злочинів остаточно призначити Шевченко Денису Михайловичу покарання –три роки обмеження волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого Шевченко Дениса Михайловича від відбування призначеного покарання, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-11-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.