Злепко Борис Пантелеймонович

0

Місце роботи: Чортківський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара у значному розмірі та службове підроблення, кваліфікуючою ознакою якого є складання та видача службовою особою завідомо неправдивого документу.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до вимог ст.70 КК України остаточне покарання призначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 5100 (п»ять тисяч сто) гривень з позбавлення права обіймати посади, пов»язані з організаційно-розпорядчими функціями терміном на 1 (один) рік 6 місяців.
Дата судового рішення: 2012-08-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.