Сєрбай Олена Олександрівна

0

Місце роботи: ТОВ «МАРЕ ТУР»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Вчинила привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та діючи умисно, вчинила привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Сєрбай Олену Олександрівну від відбування призначеного їй основного покарання з випробувальним строком на 2 (два) роки , якщо протягом встановленого судом випробувального строку вона не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї відповідно до ст. 76 КК України обов'язки.
Дата судового рішення: 2014-01-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.