Головатий Сергій Володимирович

0

Місце роботи: Ковельська МДПІ
Посада: оперуповноважений відділення викриття злочинів у базових галузях економіки відділу податкової міліції
Склад корупційного правопорушення: Головатий Сергій Володимирович своїми умисними діями, що виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілих, за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища, вчинив злочин, передбачений ст. 189 ч. 2 КК України. Також, Головатий Сергій Володимирович своїми умисними діями, які виразилися у зловживанні владою і службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, тобто умисному, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, або в інтересах третіх осіб, використання працівником правоохоронного органу влади і службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам, тим самим вчинив злочин, передбачений ст. 364 ч. 3 КК України.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Головатому Сергію Володимировичу покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років, з позбавленням права обіймати в правоохоронних органах посади, пов'язані з виконанням повноважень представника влади, на строк три роки. На підставі ст. 75 КК України Юхимука О.В. та Куліковського А.П., звільнити від відбування основного покарання, якщо вони протягом іспитового терміну строком три роки, а засуджений Головатий С.В. протягом двох років, не вчинять нового злочину і виконають згідно ст. 76 КК України покладені на їх обов'язки: повідомляти органи кримінально виконавчої інспекції про зміну місця проживання, навчання чи роботи, періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції. Позбавити спеціального звання: Головатого Сергія Володимировича — «старший лейтенант податкової міліції».
Дата судового рішення: 2012-10-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.