Желтоухов Валерій Федорович

0

Місце роботи: Фермерське господарство «Агро-Тон»
Посада: засновник і голова
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто видача завідомо неправдивих офіційних документів; будучи засновником та службовою особою суб'єкта господарської діяльності скоїв надання свідомо неправдивої інформації банку з метою отримання кредиту, при відсутності ознак злочину проти власності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.
Вид покарання (стягнення): Застосувавши ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, Желтоухову Валерію Федоровичу шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 420 000 (чотириста двадцять тисяч) гривень з позбавленням права обіймати посаду керівника підприємства строком на один рік і шість місяців
Дата судового рішення: 2012-10-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.