Дідик Едуард Валерійович

0

Місце роботи: 
Посада: приватний підприємець
Склад корупційного правопорушення: Розтрата та привласнення чужого майна, яке було ввірене особі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити Дідику Е.В. покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі та штрафу у розмірі 510 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками строком на 2 (два) роки. На підставі ст. 75 КК України Дідика Е.В. звільнити від відбування призначеного покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом однорічного іспитового строк не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-03-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.