Рзаєва Ельміра Аяз-Кізі

0

Місце роботи: ПП «Топ Агро»
Посада: заступник директора
Склад корупційного правопорушення: Будучи посадовою особою своїми навмисними діями внесла в офіційні документи свідомо неправдиві відомісті, а також склала й видала свідомо неправильні документи, у складі організованої групи.
Вид покарання (стягнення): Рзаєву Ельміру Аяз-Кізі визнати винною по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України й призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-08-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.