Дідух Христина Йонасівна

0

Місце роботи: ЖЕО № 6
Посада: в.о. інспектора відділу кадрів
Склад корупційного правопорушення: Вчинила умисні дії, що виразились у зловживання службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам; службове підроблення, тобто складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей..
Вид покарання (стягнення): Дідух Христину Йонасівну визнати винною за ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України та призначити їй покарання за ч. 1 ст. 366 КК України – штраф в розмірі 750 (сімсот п’ятдесят) гривень з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах чи організаціях будь-яких форм власності строком на один рік шість місяців.За ч. 1 ст. 364 КК України Дідух Х.Й. звільнити від покарання.
Дата судового рішення: 2012-08-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.