Решняк Валентина Михайлівна

0

Місце роботи: Арцизький пункт ветеринарно-санітарного контролю й нагляду на державному кордоні й транспорті
Посада: Начальник
Склад корупційного правопорушення: Cлужбове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також видача свідомо неправильних документів; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також видача свідомо неправильних документів, що спричинило тяжкі наслідки; заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено в особливо великому розмірі; одержання посадовою особою хабара за виконання в інтересах, що дає хабар, будь-якої дії з використанням службового становища, по'єднане з вимаганням; одержання посадовою особою хабара за виконання в інтересах, що дає хабар, якої-небудь дії з використанням наданого йому службового становища, вчинено повторно й по'єднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, по сукупності злочинів, визначити Решняк Валентині Михайлівні остаточне покарання, шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим – позбавлення волі строком на п'ять років з позбавленням права займати керівні посади в регіональних службах державного ветеринарно-санітарного контролю й нагляду на державному кордоні й транспорті строком на два роки. На підставі ст. 75 КК України Решняк Валентину Михайлівну звільнити від відбування призначеного покарання з випробним терміном на три роки.
Дата судового рішення: 2012-08-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.