Максимчук Руслан Валентинович

0

Місце роботи: Прикордонна служба “Задеріївка”
Посада: начальник відділу
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара, а також втручання у діяльність працівників правоохоронних органів, з метою перешкодити виконанню ними службових обов”язків
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70, ч.ч.3,4 ст.72 КК України, за сукупністю злочинів, остаточно визначити Максимчуку Р.В. покарання у вигляді 2 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, пов”язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов”язків строком на 2 роки та штраф, у розмірі 12750 грн. Зарахувати Максимчуку Р.В. в строк відбування покарання у вигляді обмеження волі, час затримання його в якості підозрюваного з 24 по 28.01.2009 року, час відбування покарання у вигляді обмеження волі з 08.07.2010 року по 30.03.2011 року та час відбування покарання у вигляді виправних робіт з 01.04.2011 року по 15.08.2011 року, а всього 298 днів обмеження волі. Зарахувати Максимчуку Р.В. в строк відбування покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади один рік один місяць десять днів. Звільнити Максимчука Руслана Валентиновича від відбування призначеного покарання на підставі п.“в” ст.1 Закону України “Про амністію у 2011 році”.
Дата судового рішення: 2012-08-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.