Жаров Сергій Георгійович

0

Місце роботи: ППФ «Вектор Плюс"
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Жаров С.Г. вчинив службове підроблення та повторне заволодіння чужим майном шляхом обману
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів Жарову Сергію Георгійовичу визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і призначити остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 1700 (однієї тисячі сімсот) гривень.
Дата судового рішення: 2012-06-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.