Романенко Роман Володимирович

0

Місце роботи: ТОВ «Леметрисс»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яке зобов'язано їх дотримувати, якщо це порушення створило погрозу загибелі людей, або настання інших тяжких наслідків. Службове підроблення, тобто у внесення посадовою особою, в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, інше підроблення документів, а також складання й видача свідомо неправильних документів
Вид покарання (стягнення): По ст. 70 КК України шляхом поглинання покарання менш суворого більш суворим остаточно визначити Романенко Р.В. покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 роки 6 місяців з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно- розпорядчими функціями строком на 2 роки. У силу ст. 75 КК України звільнити Романенко Р.В. від відбування покарання у вигляді обмеження волі, з випробуванням строком на 2 роки 6 місяців, зобов'язавши його на підставі ст. 76 КК України періодично проходити реєстрацію в органах кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-04-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.