Бєлявський Андрій Павлович

0

Місце роботи: БПС ДГУ УМВС України в Луганській області
Посада: інспектор ПС
Склад корупційного правопорушення: Зловживанні владою, тобто навмисному в інших особистих інтересах, використанні посадовою особою влади й службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, волі і інтересам громадян, а також державним інтересам у вигляді підриву авторитету й престижу органів міліції України, вчинене працівником правоохоронного органа; та у внесенні посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, складання свідомо неправильних офіційних документів, службове підроблення
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1. ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання Бєлявському Андрію Павловичу у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади, пов'язані з функціями представника влади строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України засудженого Бєлявського Андрія Павловича звільнити від відбування основного покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з випробним терміном на 1 (один) рік, зобов'язавши його, на підставі ст. 76 КК України, протягом 1 (одного) року не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органа кримінально-виконавчої системи; повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання; періодично з’являтися для реєстрації в органі кримінально-виконавчої системи.
Дата судового рішення: 2012-03-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.