Демідюк Вадим Валерійович

0

Місце роботи: ДПІ у Сихівському районі м. Львова ДПА у Львівській області
Посада: начальник юридичного відділу
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання (схиляння) до давання хабара; одержання неправомірної вигоди за вплив на не прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України Демідюка Вадима Валерійовича, звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік. Згідно з ст.76 КК України зобов’язати Демідюка Вадима Валерійовича повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2012-07-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369-2. Зловживання впливом

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.