Кравцов Олександр Анатолійович

0

Місце роботи: Державне підприємство «Запорізьке лісомисливське господарство»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою, у якій б то не було виді хабара за виконання в інтересахтого, що дає хабар дій з використанням наданого йому службового становища; складання, видача посадовою особою свідомо неправильного офіційного документа.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити Кравцова Олександра Анатолійовича від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробним терміном 1 рік, якщо він протягом усього випробного терміну не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього судом обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-07-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.