Сільчук Володимир Пилипович

0

Місце роботи: ФГ "Сільчука В.П."
Посада: Голова
Склад корупційного правопорушення: Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому; зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб; складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів; використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України із застосуванням ст. 72 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточно визначити Сільчуку В.П. покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки та штрафу в розмірі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень, які виконувати самостійно, з позбавленням права займати посади в господарських товариствах, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, строком на 3 (три) роки та з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, в сумі 62437 (шістдесят дві тисячі чотириста тридцять сім) гривень 75 копійок. На підставі ст. 75 КК України із застосуванням ст. 76 КК України Сільчука В.П. від призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання і роботи, періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-01-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.