Тарасенко Сергій Олександрович

0

Місце роботи: ПП «Агро-Сервіс 2008»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Організація навмисного ухилення від сплати податків, що входять у систему оподатковування, уведених у встановленому законом порядку, вчинено посадовою особою підприємства, що спричинило фактичне ненадходження у бюджет засобів у великих розмірах, вчинено по попередній змові групою осіб; організація службового підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також складання й видача свідомо неправильних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У порядку ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суврим, остаточно Тарасенко С.О. до відбування визначити покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, з позбавленням права протягом 2 років займатися організаційно — розпорядчою й адміністративно — господарською діяльністю, штрафом у розмірі 34000 грн. У порядку ст.75 КК України звільнити Тарасенко С. О. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, с випробним терміном на 1 рік 6 місяців.
Дата судового рішення: 2012-07-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.