Циганюк Валентина Анатоліївна

0

Місце роботи: Кам’янець-Подільське відділення Хмельницької філії ПАТ КБ «Приватбанк»
Посада: старший спеціаліст по продажу роздрібних послуг клієнтам
Склад корупційного правопорушення: За ч.3 ст.191 КК України як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за ч.1 ст.366 КК України ( в редакції Закону України №1508-ІV від 11.06.2009року) як складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та за ч.3 ст.358 КК України ( в редакції Закону України №1508-ІV від 11.06.2009року) як використання завідомо підробленого документа.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити Циганюк В.А. остаточне покарання у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів на строк три роки. На підставі ч.4 ст.70 КК України шляхом часткового складання покарань, призначених за цим та попереднім вироком Апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2012року, визначити Циганюк В.А. остаточне покарання у виді обмеження волі на строк три роки і один місяць з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів на строк три роки. Строк покарання обчислювати з моменту приведення вироку у виконання, зарахувавши в строк відбуття покарання покарання, що відбуте за вироком Апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2012року, тобто період знаходження Циганюк В.А. під вартою з 10 січня по 23 липня 2012року включно в розрахунку, що відповідно до п.2 ч.1 ст.72 КК України одному дню арешту відповідає два дні обмеження волі.
Дата судового рішення: 2012-08-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.