Борис Тарас Федорович

0

Місце роботи: Козарівська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів чи інших особистих інтересів, використання службовою особою влади чи службового становища в супереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих докуметів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Згідно ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання визначити –три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням адміністративно –розпорядчих та фінансово-господарських функцій в органах місцевої влади та місцевого самоврядування строком на 1 рік і 6 місяців. Застосувати до засудженого ст. 75 КК України і від призначеного судом основного покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з випробуванням строком на один рік і 6 місяців.
Дата судового рішення: 2012-07-12
Номер судового рішення: 1/0912/94/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.