Мірошниченко Іван Петрович

0

Місце роботи: ПП «Лак Стар»
Посада: заступник директора
Склад корупційного правопорушення: Вчинив пособництво в зловживанні службовим становищем, тобто навмисне в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити Мірошниченко І.П. від відбування призначеного покарання з випробним терміном на один рік, якщо він протягом цього строку не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього зобов'язання.
Дата судового рішення: 2012-07-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.