Срабіонов Ігор Джонович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання до замаху на дачу хабара, та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, підсудному Срабіонову Ігорю Джоновичу призначити покарання по сукупності злочинів у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі. На підставі ст. 75 КК України, звільнити засудженого Срабіонова Ігоря Джоновича від відбування призначеного покарання з випробним терміном –2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2012-05-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.