Камінський Олег Ярославович

0

Місце роботи: юридична особа приватного права –фермерське господарство «Камояр»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом громадським інтересам, та службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивого документу
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 КК України визначити Камінському Олегу Ярославовичу остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно вважати його засудженим із застосуванням ст. 69 КК України до штрафу в розмірі 300 (трьохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –5 100 грн.
Дата судового рішення: 2012-05-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.