Лозбень Віктор Вікторович

0

Місце роботи: Переписька сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складанні і видачі завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідкич та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст.364 КК України 3 роки позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади зв”зані з виконанням адміністративних функцій строком на один рік., по ч.2 ст.366 КК України до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, зв”язані з виконанням адміністративних функцій строком на 1 рік Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання 3 роки позбавлення волі , з позбавленням права обіймати посади зв”язані з виконанням адміністративних функцій строком на один рік. Згідно ст.75 КК України звільнити від покарання з іспитовим строком 1 рік. Відповідно до ст. 76 КК України зобов’язати періодично з’являтись до кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2011-07-25
Номер судового рішення: 1-89/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.