Чоп Віра Олександрівна

0

Місце роботи: Комунальне підприємство «Чисті джерела» с. Чорноморське, Голопристанського району, Херсонської області
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Чоп В.О. займаючи посаду директора комунального підприємства «Чисті джерела»розташованого в с. Чорноморське, Голопристанського району, Херсонської області, являючись службовою особою, в період з 01.01.2008 року по 18.10.2010 року, неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог законодавства України щодо охорони та використання надр, не оформила дозвіл на спеціальне водокористування, що призвело до незаконного видобування підприємством корисних копалин загальнодержавного значення-підземної води в об’ємі 309480м3, чим заподіяла державі матеріальні збитки на суму 619630,3 грн.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст.367 КК України у виді позбавлення волі строком два роки з позбавленням обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки; за ч.2 ст.240 КК України у виді позбавлення волі строком один рік. На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити Чоп Вірі Олександрівні остаточне покарання у виді позбавлення волі строком два роки з позбавленням обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки. На підставі ст.75 КК України, звільнити Чоп В.О. від відбування призначеного покарання з випробуванням і встановити їй іспитовий строк тривалістю два роки.
Дата судового рішення: 2011-07-21
Номер судового рішення: 1-218/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.