Грязнов Леонід Миколайович

0

Місце роботи: державне підприємство «Управління Софиєвського групового водопроводу»
Посада: начальник підприємства
Склад корупційного правопорушення: Грязнов Л.М., тимчасово виконуючи обов'язки начальника державного підприємства «Управління Софиєвського групового водопроводу» 20.05.2011 року одержав від Сторожко А.В. у якості хабара кошти в сумі 2000 грн., за видачу свідомо підробленої довідки про те, що Сторожко А.В. працював у ГП «Керування Софиєвського групового водопроводу» на посаді електрика 4 розряду, яку скріпив печаткою ГП «Керування Софиевского групового водопроводу», додавши в такий спосіб підробленому документу статус офіційного.
Вид покарання (стягнення): покарання 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на 1 рік із звільненням від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, строком на один рік.
Дата судового рішення: 2011-08-12
Номер судового рішення: 1-510/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.