Табачук Анатолій Петрович

0

Місце роботи: Перший відділ Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції
Посада: держаний виконавець
Склад корупційного правопорушення: Табачук А.П., будучи службовою особою, працюючи на посаді держаного виконавця першого відділу Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції ( надалі ПВ ДВС ЛМУЮ), на підставі наказу №905 від 22.10.2009 року та відповідно до посадової інструкції, затвердженої начальником Луцького міського управління юстиції, наділений правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення обов’язкові для виконання юридичними та фізичними особами, тобто будучи представником влади з метою власного збагачення, умисно, в кінці грудня 2010 року, приблизно о 18 год., перебуваючи біля приміщення Центрального універмагу, що по пр. Волі, 1 в м. Луцьку, в якості хабара за сприяння у затягуванні часу при виконанні виконавчих дій за виконавчими провадженнями, щодо стягнення боргу в користь АКІБ «УкрСиббанк» отримав від Ващука В.С. мобільний телефон марки «Samsung С300», вартістю 1000 грн.
Вид покарання (стягнення): За ч.1 ст. 368 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 ( два) роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 2(два) роки, за ч.1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі строком на 1 ( один) рік з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік. На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення меш суворого покарання більш суворим остаточно до відбування призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 (два ) роки. Зарахувати засудженому Табачуку А.П. в строк відбуття покарання період його затримання та перебування під вартою з 24 лютого 2011 року по 04 березня 2011 року. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбуття призначеного за даним вироком основного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього згідно ст. 76 КК України обов’язки.
Дата судового рішення: 2011-07-27
Номер судового рішення: № 1-626/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.