Огнянніков Володимир Васильович

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: КП «Петрівський комбінат комунальних підприємств»
Посада: начальник підприємства
Склад корупційного правопорушення: Огнянніков В.В. вчинив привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів
Вид покарання (стягнення): За ч. 2 ст. 191 КК України з застосуванням ст.69 КК України 2 (два ) роки обмеження волі без позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю, за ч.1 ст. 366 КК України з застосуванням ст.69 КК України 1 (один) рік обмеження волі без позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання 2 ( два ) роки обмеження волі без позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю. Відповідно до ст.ст. 75,76 КК України звільнити Огняннікова В.В. від призначеного покарання, якщо він протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов’язки: повідомляти органи кримінально – виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.
Дата судового рішення: 2011-11-25
Номер судового рішення: 1-123/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.