Гурін Андрій Олексійович

0

Місце роботи: Керченське відділення відособленого підрозділу «Госэнергонагляду у Кримському регіоні»
Посада: державний інспекторо по енергетичному нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії
Склад корупційного правопорушення: Гурін А.А., будучи посадовою особою, здійснюючи функції представника влади, працюючи державним інспектором по енергетичному нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії Керченського відділення відособленого підрозділу «Госэнергонагляду у Кримському регіоні», використовуючи своє службове становище отримав хабар у розмірі 350 доларів США за покриття виявлених ним під час перевірки порушень режимів у ЧАО «Санаторій Київ» та вчинив службову підробку, шляхом внесення посадовою особою в офіційні документи (акт перевірки) свідомо неправдивих відомостей про відсутність порушень.
Вид покарання (стягнення): кримінальне покарання: за ст. 368 ч.1 КК України у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаної зі здійсненням функцій представника влади строком на три роки; за ст. 366 ч.1 КК України у вигляді двох років обмеження волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаної зі здійсненням функцій представника влади строком на два роки. Остаточне покарання у вигляді двох років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаної зі здійсненням функцій представника влади строком на три роки.
Дата судового рішення: 2011-08-08
Номер судового рішення: 1- 577/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.