Лисенко Володимир Вячеславович

0

Місце роботи: Локачинська СЕС
Посада: лікар
Склад корупційного правопорушення: У середині листопада 2009 року в період з 10 до 11 години Лисенко В.В., працюючи головним державним санітарним лікарем Локачинської районної санітарно-епідеміологічної станції, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, в обов’язки якого входило розгляд документів нагляду і винесення постанов про накладення штрафів або про обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності об’єктів будь-якого призначення, у своєму службовому кабінеті в смт. Локачі по вул. Володимирській, 38а одержав від приватного підприємця Хвищук Тамари Анатоліївни хабар в розмірі 200 гривень за неперешкоджання останній з його сторони і зі сторони працівників Локачинської районної СЕС, яку він очолює, у здійсненні підприємницької діяльності в магазині по реалізації продовольчих та промислових товарів у с.Козлів Локачинського району.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст.368 КК України-у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків на строк три роки без конфіскації майна; за ч.1 ст.366 КК України-у виді обмеження волі на строк один рік з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків на строк один рік; за ч. 2 ст. 191 КК України-у виді обмеження волі на строк два роки з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків на строк два роки.На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків на строк три роки без конфіскації майна. На підставі ст. ст. 75, 76 КК України засудженого звільнити від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.
Дата судового рішення: 2011-11-23
Номер судового рішення: 1-52/11/0307
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.