Семиволос Світлана Михайлівна

0

Місце роботи: Лисичанський МВ ГУМВС України в Луганській області
Посада: старший паспортист сектору громадянства, імміграції та роботи з фізичними особами (СГІРФО)
Склад корупційного правопорушення: Порушила встановлені обмеження щодо використання службових повноважень та пов`язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди в розмірі, що не перевищує п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Піддати Семиволос Світлану Михайлівну за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.. 172-2 ч. 1 КУпАП, адміністративному стягненню у вигляді штрафу у сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) грн.. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди в сумі 692,79 грн. (шістсот дев’яносто дві)
Дата судового рішення: 2012-07-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.