Шпак Сергій Миколайович

0

Місце роботи: ПП «Райремцентр»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий строк терміном 1 (один) рік.З метою забезпечення належної поведінки підсудного Шпака С.М. в період дії відбування покарання з випробуванням, відповідно до ст. 76 КК України слід покласти на нього такі обов'язки : повідомляти органи кримінально – виконавчої системи про зміну місця проживання; не виїжджати за межі території України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.
Дата судового рішення: 2014-10-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.