Литвиненко Інна Юріївна

0

Місце роботи: Дніпровське ВДВС Дніпродзержинського МУЮ
Посада: заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Умисне внесення службовою особою до офіційних завідомо неправдивих відомостей та видача завідомо неправдивих офіційних документів (службове підроблення); умисні дії, що виразились в зловживанні службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян (зловживання службовим становищем); дії, що виразилися в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та державним інтересам (службова недбалість); умисні дії, що виразилися в умисному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство); умисні дії, що виразилися в умисному заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.79 КК України Литвиненко Інну Юріївну від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням, призначивши іспитовий строк 2 /два/ роки. Відповідно до п.п. 2, 3 ст. 76 КК України, покласти на Литвиненко Інну Юріївну обов’язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально – виконавчої інспекції; повідомляти кримінально – виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2014-04-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.