Резанова Емма Рудольфівна

0

Місце роботи: Дитячий навчальний заклад в с. Ключарки Мукачівського району Закарпатської області
Посада: завідуюча дитячим навчальним закладом
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем
Вид покарання (стягнення): Звільнити Резанову Емму Рудольфівну від відбування призначеного їй покарання на підставі п. є ст. 1 Закону України «Про амністію в 2014 році».
Дата судового рішення: 2015-02-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.