Бондар Андрій Ігорович

0

Місце роботи: ПП "Будівельна та торгівельна компанія "Забудова"
Посада: генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми своїми повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення документів
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді штрафу в розмірі 15300 (п’ятнадцять тисяч триста) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, строком на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2015-02-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.