Лис Василь Степанович

0

Місце роботи: 
Посада: завідувач поліклінікою Городоцької центральної районної лікарні
Склад корупційного правопорушення: Лис В.С., обіймаючи посаду, що пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, використовуючи своє службове становище та здійснюючи в межах своїх посадових повноважень, на підставі посадової інструкції та відомчих наказів видачу медичних документів, повторно отримав хабар, з корисливих мотивів скоїв службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): Вироком Городоцького районного суду Львівської області від 01 березня 2013 року: на підставі ст. 70 КК України засудженому Лису В.С. остаточно призначено покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно – розпорядчою та адміністративно – господарською діяльністю на три роки без конфіскації майна.На підставі ст. 75 КК України Лиса В.С. звільнено від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком три роки. На підставі ст. 76 КК України засудженого зобов’язано не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання і роботи.
Дата судового рішення: 2013-06-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.