Савчук Юрій Петрович

0

Місце роботи: КП «Світанок»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисне, внаслідок порушення спеціальних правил, забруднив (зіпсував) землю відходами або іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або навколишнього середовища й будучи посадовою особою, з корисливих спонукань зловживав своїм посадовим положенням, всупереч інтересам служби, що заподіяло охоронюваним законом правам і державним інтересам істотну шкоду.
Вид покарання (стягнення): Савчук Юрія Петровича визнати винним і призначити йому покарання по ст. 239 ч. 1 КК України у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян ( 510 грн. ) у дохід держави, по ст. 364 ч. 1 КК України у вигляді шести місяців виправних робіт з місця роботи з утриманням 10 % із заробітку в дохід держави. На підставі ст. 72 ч.3 КК України, основне покарання у вигляді штрафу при призначенні його по сукупності злочинів додаванню з іншими видами покарання не підлягає й виконується самостійно, у зв'язку із чим, покарання по ст. 239 ч. 1 КК України виконувати самостійно
Дата судового рішення: 2013-01-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.