Шинкарук Наталія Василівна

0

Місце роботи: ВДВС Снятинського РУЮ
Посада: старший державний виконавець
Склад корупційного правопорушення: З/ловживання владою і службовим становищем, в особистих інтересах, використання службового становище всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам та складанні, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внісши до них завідомо неправдиві відомості будучи службовою особою.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання Шинкарук Наталії Василівні, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень без позбавлення права займати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та без штрафу.
Дата судового рішення: 2012-11-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.