Волощук Михайло Карлович

0

Місце роботи: ТзОВ "Букел”
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Волощук, будучи службовою особою, заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем; вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав та видав завідомо неправдиві документи
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання за сукупністю злочинів два роки обмеження волі . На підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію у 2011 році» від 08.07.2011 року № 3680-VІ звільнити Волощука Михайла Карловича від призначеного основного покарання у виді двох років обмеження волі.
Дата судового рішення: 2012-11-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.