Шкурко Михайло Михайлович

0

Місце роботи: Слабинська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище, та складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити Шкурко Михайлу Михайловичу остаточне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк два роки з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого. На підставі ст.54 КК України позбавити Шкурко Михайла Михайловича 7-го рангу в четвертій категорії посад в органах місцевого самоврядування.
Дата судового рішення: 2013-01-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.