Трушкін Степан Ємільєвич

0

Місце роботи: ТОВ «Соверк»
Посада: директор і одим із співзасновників
Склад корупційного правопорушення: Складання й видача посадовою особою свідомо неправильних документів, вчинено по попередній змові групою осіб; надання громадянином – засновником, а також посадовою особою суб'єкта господарської діяльності свідомо неправильної інформації в банк, з метою одержання кредиту, при відсутності ознак злочину проти власності, вчинено по попередній змові групою осіб, вчинено повторно.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання по справжньому вирокові більш суворим призначити Трушкіну С.Є. покарання у вигляді штрафу в розмірі 65 000 /шістдесят п'ять тисяч/ гривень 00 копійок з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 /три/ роки. У відповідності зі ст. 70 ч.4 КК України шляхом повного додавання покарань по справжньому вирокові й вироку Малиновського районного суду м. Одеси від 07.03.2011 року остаточно визначити Трушкіну С.Є. покарання у вигляді 3 /трьох/ років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України строком на 3 роки з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 /три/ роки і штрафом у розмірі 65 000 /шістдесят п'ять тисяч/ гривень 00 копійок з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 /три/ роки. На підставі ст. 72 п.3 КК України, основне покарання у вигляді штрафу при призначенні його по сукупності вироків додаванню з іншими видами покарань не підлягає й виконується самостійно.
Дата судового рішення: 2012-12-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.