Затерко Василь Григорович

0

Місце роботи: ТОВ "Колос"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, які заподіяли істотної шкоди окремим інтересам громадян; привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб а також службове підроблення тобто внесення службовою особою до офіційних документів –завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.ст 70,72 КК України призначити покарання у вигляді обмеженням волі строком на 4 (чотири) роки без позбавлення права обіймати керівні посади та зі сплатою штрафу у розмірі 680 (шістсот вісімдесят) гривень. На підставі ст.75 КК України звільнити Затерка В.Г. від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік, штраф виконувати самостійно
Дата судового рішення: 2012-05-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.