Булдаков Олександр Анатолійович

0

Місце роботи: КП "Харківське бюро технічної інвентаризації”
Посада: Інженер відділу № 10
Склад корупційного правопорушення: Вчинив пособництво в одержанні посадовою особою хабара у великому розмірі.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Булдакова Олександра Анатолійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 368 КК України й призначити покарання у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 12750,00 гр. (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 коп. з позбавленням права займати адміністративно-господарські й організаційно-розпорядчі посади строком на 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-10-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.